BLANKA FREŠER

z Vrhol pri Slov.Konjicah 42, Zg.Ložnica

Pogreb drage pokojne bo v torek, 11.avgusta 2020  na pokopališču v Slov.Bistrici. 

HELENA LEVART

iz Zg.Grušovja 10

Pogreb drage pokojne bo zaradi uvedenih ukrepov s strani ministrstva v ožjem družinskem krogu na pokopališču  na Prihovi.

ERNEST ROJS

iz Makol 70, Makole

Pogreb dragega pokojnega bo zaradi uvedenih ukrepov s strani ministrstva v ožjem družinskem krogu na pokopališču v Makolah.

Arhiv starejših objav: